Flytta MacosX till annan dator

Ordningen här gäller om du har Macosx-version Big Sur eller äldre och din avsikt är att byta till en annan användares Mac-dator. Du ska innan du börjar ha gjort en Timemachine-kopia från den användare/dator som du ska installera på den andra Macen.

1. Starta datorn genom att hålla command+R samtidigt som du trycker på strömknappen. Håll tills Apple-loggan och startranden syns. Ha även Timemachine-kopian från en ansluten hårddisk ansluten, till exempel via usb-porten.

2. Välj diskverktyg och radera din disk.

3. När det är klart väljer du att installera från Timemachine-kopian, också från de alternativ som finns till hands när du startat med command+R-alternativet

Då är det klart.

Föregående sida: Icloud mail i Windows 10 Nästa sida: Om Ingos Data