Fixa ombyggnad sökindex

Om det inte går att bygga om sökindex i Tikiwiki med kommandot: php console.php index:rebuild kan det vara fel på en inställning i Filgallerier på Tikiwiki. Kontrollera gärna loggarna för att se om det är bildgalleriet (image gallery) som krånglar.

Lösningen för mig var att bocka i "Redirect to file gallery". Konstigt nog kunde jag bocka ur samma värde utan att databasen knorrade över ombyggnad av sökindexet.