Nätverket vägrar starta

Nätverkstjänsten network.service startar inte i Fedora eller Centos.

network.service2

Det troliga felet är att konfigurationsfilerna i /etc/sysconfig/network-scripts/ har rörts till. Kolla om det till exempel är flera gateways angivna. Vad jag menar är att maskinen inte får ha flera direktiv som pekar på samma gateway. Har du till exempel två nätverkskort och båda går till samma subnät (till ex. 192.168.1.0/24) får man inte ange gatewayen i både eth0-filen och eth1-filen.

Ett bra sätt är att flytta konfigurationsfilerna till en backupp-katalog och börja om från början. Kolla efter exempel på hur det ska se ut i dina egna maskiner eller på nätet.

network.service3

Kontrollera också filerna /etc/hosts, /etc/resolv.conf och /etc/sysconfig/network-scripts/route-<interface> för att se om något är fel.

Föregående sida: Hur Networkmanager stoppas Nästa sida: DD-WRT som repeater