Installera glusterfs på Fedora 24

1. Börja med att installera glusterfs.

2. Sen måste brandväggen konfigureras

3. Och katalogerna göras. I detta fall ligger de i /bricks/demo

4. Lägg till rader i /etc/fstab så att de monteras vid omstart

5. Se till att maskinerna kan hitta varandra. Alltså måste dns:en konfigureras rätt. Enklast görs det med att lägga till värdnamnen och deras ip-adresser i /etc/hosts

6. Konfigurera volymfilen. Så här ska det se ut i /etc/glusterfs/glusterd.vol för att glusterd.service ska starta.

volume posix
  type storage/posix
  option directory /bricks/demo
end-volume

volume locks
  type features/locks
  subvolumes posix
end-volume

volume brick
  type performance/io-threads
  option thread-count 8
  subvolumes locks
end-volume

volume server
  type protocol/server
  option transport-type tcp
  option auth.addr.brick.allow 192.168.*
  subvolumes brick
end-volume

7. Nu kan vi starta glusterfs

# systemctl start glusterd.service

Om det skulle gå totalsnett någon gång kan en rensning av alla filer /etc/glusterfs vara det bästa sättet. Ta också bort eventuella volymer, dock behöver man inte ta bort kataloger som man har gjort volymer i. Så här till exempel:

mkdir /bricks/demo

gluster volume create gv0 replica 2 server1:/bricks/demo server2:/bricks/demo

Det är att stoppa glusterd.service på båda maskinerna

#systemctl stop glusterd.service

Sen tar vi bort allt under /etc/glusterfs

#rm -rf /etc/glusterfs/

Ta också bort allt under /var/lib/glusterd

# rm -rf /var/lib/glusterd

Och sen är det bara att återinstallera glusterfs

# dnf install glusterfs-server glusterfs-rdma

Och därefter konfigurerar vi brandväggen

Det här är en skärmdump från den andra servern. Där har jag redan gjort följande

# gluster peer probe gluster1

Men samma ska göras från den andra servern och det är för att det är gjort från ettan som den svarar så här.

Sen ska vi bara göra göra volymen

# gluster volume create gv0 replica 2 gluster1:/bricks/demo/gv0 gluster2:/bricks/demo/gv0

Ovnastående resulterade i att gluster klagade på att det redan fanns en volume där. 

# volume create: gv0: failed: parent directory /bricks/demo is already part of a volume

Och sen pastar jag in lösningen som jag hittade på nätet. I vårt fall är $bricks_path /bricks/demo

The Solution

For the directory (or any parent directories) that was formerly part of a volume, simply:

setfattr -x trusted.glusterfs.volume-id $brick_path
setfattr -x trusted.gfid $brick_path
rm -rf $brick_path/.glusterfs

Don't worry if it says that the attribute does not exist. As long as it doesn't exist, you're in good shape.

Finally, restart glusterd to ensure it's not "remembering" the old bricks.

Nu fixar det sig som vi ser nedan

Guiden kommer att renskrivas så småningom, men till dess ger den i varje fall vissa hintar om hur man ska gå tillväga, om ändock inte fullödigt och felfritt väglett.

 

Föregående sida: Fullgör glusterfs Nästa sida: Fixa glusterfs-problem