Säkerhetskopiera Ovirt-Engine

Exempel på hur man gör en säkerhetskopiering på Ovirt-engine från terminalen

Logga in på maskinen som kör Ovirt-Engine.
Gör en fullständig säkerhetskopia

# engine-backup --scope=all --mode=backup --file=fil_name --log=logg_fils_namn

Kopiera bara databasen i Ovirt-Engine

# engine-backup --scope=files --scope=db --mode=backup --file=fil_namn --log=logg_fils_namn

För att kopiera datavarulagerhanteringen i stället för bara databasen så byt från db till dwhdb.

Det skapas en komprimerad tar-fil som innehåller en säkerhetskopia och den placeras givetvis vid den angivna sökvägen id växeln --file.
Backupp-filerna kan sedan användas för att återställa Ovirt-Engine till tiden för tagandet av bakckuppen.