Konfigurera samba-utdelning för skrivare

Bildinläsning från skrivare till en smb-utdelad mapp är praktiskt. Däremot kan det finnas vissa hinder. Här kommer några tips som ska kunna vägleda rätt vid eventuella problem. 

  1. Börja med att dela ut en mapp från din dator. Skapa den och högerklicka för att klicka på "Egenskaper". Därefter använder man sig av fliken "Delning". I vissa guider nämns det att Konica/Minolta-skrivare måste delas ut med användarnamn och lösenord. Gör det om det inte fungerar att dela ut till "Everyone" utan användarnamn och lösenord (det finn många guider på nätet om det).
  2. Koppla dig mot Konica-skrivaren via webbläsaren. För att kunna göra det behöver du ipadressen till skrivaren.
  3. Klicka på Scan-fliken.
  4. Klicka på ny registrering och välj SMB.
  5. Skriv in ett namn för den här anslutningen. Det är valfritt.
  6. Skriv in ip-adress eller datornamn. Observera att det här gäller om du inte har en domänkontrollant. Om du väljer datornamn ska det skrivas med versaler.
  7. Skriv in namnet för den katalog du har delat ut så här: \scankatalog
  8. Skriv in användarnamn och lösenord för den Windowsanvändare om det inte har fungerat att skanna till den utdelade smb-mappen utan autentiseringsuppgifter.
  9. Verkställ och OK.

Kom ihåg att den här guiden bara är skriven som en vägledande anvisning för hur man gör. Fungerar det inte så försök på olika sätt, precis som jag antytt i guiden.  Den här är skriven för Windows 10 i första hand. Problem som har uppstått är att Windows Vista inte har kunnat nå samma mapputdelning som Windows 10. Ibland måste man skriva in datornamn och ibland ip-adress. Notera också att för att nå olika smb-utdelningar från en och samma klient-dator har jag för den ena utdelningen måst skriva datornamn och för att få den andra att fungera behövt skriva in ip-adressen. Windows kopplar i de fallen inte ihop datornamnet med ip-adressen utan ser de två olika utdelningarna som kommande från två olika datorer. Windows tillåter i de fallen inte att en klient ansluter till samma dator till två olika mappar som delats ut. Man får helt enkelt lura Windows och få det att tro att man ansluter till två olika datorer.

Vissa gånger har det inte fungerat att mappa nätverksmappen grafiskt utan bara genom att köra via terminalen. Ja, det var några tips. Nedan kommer också några tillvägagångssätt för att hantera nätverksbaserade kataloger.

Start - Kör - \\hostname (Då syns de utdelade katalogerna på datorn med namnet hostname)

net view (Kommandot visar en lista av delade mappar på datorer i nätverket. Utan parameterar visar den en lista av datorer på den domän man är inloggad i eller på ens eget nätverk)

net use DRIVE:  PATH (På det här sättet mappar du en delad katalog från en dator)

net use Z: \\WINDATOR\Delad /user: anvnamn lösenord (Och så här loggar man in direkt. Men det går också att använda föregående kommando; då kommer Windows att be en ange datornamnet och lösenordet)

 

Föregående sida: På och av för snabbstart Nästa sida: Ställ in Defender