Problem vid reparering

Du har troligen hamnat här för att dism (Deployment Image & Servicing Management) inte lyckades reparera Windows på grund av att den inte hittade källan. 

Förhoppningsvis kan det ordnas genom att följa guiden här. Felkoden är Error: 0x800f081f. Dism hittar inte filerna den ska använda sig av. Det avhjälps genom att ladda ner original Windows 10-ISO-avbilden från länken nedan:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench?tduid=(cef6bcc9c3f275966b81fd57d6f6f7ac)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-9NKIf3ZB2avzE_w_N_nMFg)()
Det finns ett verktyg som heter Media Creation Tool med vilken man kan göra en installationsfil. Problemet med den är att den eftersökta filen kommer att heta install.esd i stället för install.wim.
Vill du läsa mer i ämnet finns det ett par länkar här nedan.
http://www.tenforums.com/tutorials/9230-windows-10-iso-download.html#option1
http://www.tenforums.com/tutorials/7808-dism-repair-windows-10-image.html

Okej! Montera Windows ISO-filen och ta reda på sökvägen till install.wim-filen. Vet du inte hur en montering går till kan du klicka på hjälp med ISO-montering

Kör sedan dism med följande parametrar. Givetvis ska du byta F: mot den enhetsbeteckning din ISO-avbild fick.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:wim:F:\sources\install.wim:1 /limitaccess

Då ska det fungera och sen ska det gå att reparera med sfc-kommandot. Växeln limitaccess ska tydligen göra att dism inte kontaktar Windows update, men det har jag inte forskat i utan bara läst på ett forum. Men detta fungerade. Kommandot dism kunde använda sig av den monterade ISO-filen för att reparera så pass att sfc (system file checker) kunde köras.

sfc / scannow