Olika sätt att kolla loggfilerna

Normalt sett har systemet placerat loggfilerna i mappen /var/log och där får man sedan leta för att hitta rätt. Genom kommandot ls kan vi se vilka loggfiler som finns där och me kommandot tail kan man se de sista raderna i denloggfil man valt ut.

logg1

Loggfiler finns på andra ställen beroende på vilket program det gäller. Det kan vara så att du själv har installerat ett program och valt att ha loggfilen på ett annat ställe och angett det i någon konfigurationsfil. Jag ska visa ytterligare ett sätt att visa loggar. Kommandot journalctl visar loggar och kan användas med olika växlar. Här har vi använt -u men det går till exempel att använda journalctl -xe. Fler exempel kan man googla fram eller skriva journalctl --help i terminalen.

logg2 

Ett användbart verktyg för att få reda på vad som hänt är dmesg. Det visar till exempel om usb-pinnen man stoppat i datorn blivit igenkänt och var det hamnat.