Montera filsystem eller inte vid lagning

Förutsättning: Filsystemet på din Linux-dator är skadat. Nu vill du reparera det.

Fråga Kan man köra fsck eller e2fsck på ett monterat filsystem i Linux?

Svar Nej. Kör inte fsck på ett monterat filsystem. Det renderar ofta i korrupta filsystem och data också. Bättre att starta ett livesystem och reparera filsystemet på stationära datorn från en live-cd eller ett live-usb. Det finns åtminstone två alternativ:

1. Kör systemet i så kallat single user mode och avmontera filsystemet.

2. Eller gör som jag redan tidigare nämnde: Boota från installations- eller live-CD till räddningsläge (rescue mode på engelska)

Här visar jag ett exempel på hur du kan reparera filsystemet. Det kommer sedan ja- och nejfrågor på om fsck ska tillåtas göra ändringar. Svara ja för att tillåta fsck att reparera. Är filsystemet inte allvarligt skadat bör det kunna gå bra. Senast jag hade problem gjorde fsck ett tiotal lagningar. Här visar jag dock inte någon skärmdump på hur det ser ut. Det bör vara självklart hur man svarar ja.

# fsck.ext4 /dev/mapper/fedora-root

Frågor som kan uppstå: Vad är /dev/mapper/fedora-root? Och hur visste jag att jag skulle köra på just root-partitionen?

Den här gången var filsystemet skadat och systemet startade inte fullt ut. Systemet hamnade i det som tidigare nämnts single user mode. Loggarna visade i terminalen att jag skulle kunna testa att köra fsck.ext4. Svårare än så var det inte denna gång. Däremot är det självklart inte vare sig lika lätt eller likadant varje gång. Dessutom kan det vara hög tid att byta hårddisk om den håller på att gå sönder. Men det är en annan historia. Frågorna för en nybörjare är ju många. Hur ska man starta från en live-cd eller ett live-usb? Hur gör man en sådan skiva? Leta på nätet för att få fler svar. Men detta är en början i alla fall.