Uppgradera Centosversion

Nu finns det möjlighet att uppgradera Centos till en ny nummerversion. Här ska jag visa hur man uppgraderar Cetnos 6.8 till Centos 7. Kolla vilken version du har:

 

Gör en repository så att du kan installera uppgraderingsverktyget. Gör en fil i /etc/yum.repos.d som heter någor i stil med upgradetool.repo. Innehållet ska vara följande:

 

Sen är det bara att installera verktygen.

# yum install redhat-upgrade-tool preupgrade-assistant-contents

Och sen kör vi verkyget preupgr med följande resultat delvis visat.

 Det här verktyget gör ingenting förutom att det förbereder uppgraderingen. Jag fick många varningar.

 

 Men jag väljer att ignorera dessa varningar och kör i gång med själva uppgraderingen. Först måste vi importera gpg-nyckeln.

# rpm --import http://isoredirect.centos.org/centos/7/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

Och sen kör vi uppgraderingen.

# redhat-upgrade-tool-cli --force --network 7 --instrepo=http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64

 

Så här såg det ut ett tag. Spännande att se hur det går. Fedora har sedan version 22 ett verktyg som gör att det går smärtfritt att uppgradera.