Uppgradera en version

Vad börjar jag med?
Säkerhetskopiera viktiga data. Varje versionsuppgradering innebär en risk, var medveten om det. Det är förståndigt att ladda ner en live-image och installera den på en usb-pinne och testköra systemet för att se att drivrutiner för grafikkort, trådösa nätverkskort och annan hårdvara fungerar med den senaste kärnan och drivrutinerna.
Uppdatera systemet genom att som rootanvändare köra: dnf upgrade --refresh

Rekommendationen är att starta om datorn efter uppgraderingen, särskilt om det ingick en ny kärna i uppgraderingen.

Kontrollera att du inte gjort några specialinställningar för dnf. Eventuella ändringar ser du i /etc/dnf/dnf.conf. I fall du har problem med det så googla för att se hur originalet ser ut. En lärdom för framtiden är att spara originalkonfigurationsfilen med extra äöndelsen .bak för att kunna återgå till den. Installera (om du gör det här för första gången) nedanstående program.

$ sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
Ladda ner uppdaterade paket:

$ sudo dnf system-upgrade download --refresh --releasever=31
Ändra versionsnumret till det som är aktuellt --releasever= nummer. För det mesta uppgraderar man till nästa stabila version, det vill säga från Fedora 30 till Fedora 31. Det går att uppgradera flera versioner på en gång, till exempel från 29 till 31, men som sagt innebär det större risker och kan bli en del micklande. Jag brukar avaktivera alla specialförråd (repositories) utom Fedora och Fedora-updates. Om det är rätt väg att gå vågar jag inte svara på, utan nämner det här för att det har fungerat bäst för mig. Lista först alla förråd.

# dnf repolist  Och sen avaktiverar då de eventuella förråd du har utöver de jag nämnde.

# dnf --disablerepo fedora-modular Avaktiverar fedora-modular.

Om allt har gått bra kör du bara uppgraderingen

# dnf system-upgrade reboot Tar minst en halvtimme

Om du uppgraderar till rawhide (en förhandsversion och alltså icke-stabil) måste du importera rpm gpg-nyckeln. Du hittar högsta versionen genom att titta i katalogen /etc/pki/rpm-gpg/. Om till exempel Fedora 31 är den version som är högsta stabile Fedora då ska du hitta nyckeln för version 32 där.

# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-32-primary
Om några paket har otillfredsställda beroenden fortsätter inte uppgraderingen utan att du lägger till argumentet --allowerasing. Sånt händer när man har tredjepartsförråd aktiverade och beror på att det förrådet inte har en uppdaterad  version av förråd. Kontrollera noggrant vilka paket som tas bort. Det är inte lätt att veta vilka man absolut inte får ta bort för att systemet inte ska bli användbart. Sen finns det kanske paket som du behöver till vissa uppgifter du utför. Ibland kan du få mer information om du också lägger till argumentet --best i terminalen.

Föregående sida: Uppgradera Centosversion Nästa sida: Kopiera hårddisk med dd