Tips när du skapar filsystem

Linux har fina verktyg för att skapa filsystem av olika slag. Regel nummer 1 är att avmontera disken vid skapande av filsystem. Ett annat råd är att verkligen förvissa sig om att man arbetar med rätt hårddisk. Nu ska jag göra ett journalförande filsystem för en MacosX-maskin. Använd dig av terminalen och kommandona lsusb och df för att få reda på vilken beteckning hårddisken har. Ett annat kommando är cat och som jag använder för att se vad Linux-kärnan uppfattat.

 

Nu vet jag att sdd1 är den diskpartition jag ska använda tack vare de tidigare kommandona df och lsusb. Det finns givetvis fler kommandon som t ex lsblk och blkid för att ta reda på vilka partitioner man har att jobba med.

Först ska vi skapa en partitionstabell. Det måste man göra som root och sedan ska vi använda fdisk för att klara uppgiften. Jag skriver kommandona i en rad.

su -

umount /dev/sdd1

fdisk /dev/sdd1

Nu är vi inne i interaktivt läge och kan utföra kommandon med själva fdisk direkt utan att anropa det programmet.

p för att visa partitionerna. Det fanns fyra stycken Windowspartitioner.

d för att ta bort alla fyra (Vi får göra om det fyra gånger)

n för ny partition och det blir automatiskt partition 1 om vi inte ändrar.

t för att göra säkra partitionstyp och i det här fallet blir det af för att få journalförande HFS (MacOSX-typ)

Avsluta med w för att skriva in partitionstabellen. För att slikppa starta om Fedora-maskinen kör jag partprobe vilket gör att kärnan kan läsa in den nya partitionstabellen. Till slut skapar vi filsystemet.

Slutligen kan vi göra filsystemet. För att göra ett windows-filsystem som går att använda för att göra startbara usb-minnen med operativsystem kan vi använda kommandot # mkfs.vfat -F 32 /dev/sdd1

Men ska du skapa en hårddisk för att användas som systemavbild för Windows andvänder du partitionstyp 7 vilket är detsamma som ntfs. Sen måste du skapa filsystemet med följande kommando:

# mkfs.ntfs /dev/sdd1

Glöm inte att usb-minnet fortsatt ska vara omonterat. Eller gör ett filsystem som kan användas i MacosX; som i exemplet nedan. Det kan du ha som backup till exempel.