Enkel synkning med rsync

Ett enkelt sätt att kopiera filer och kataloger i Linux är att använda kommandot rsync i terminalen. Exemplet nedan är ett sätt att göra det på. Det gäller lokalt på din dator, men det går givetvis att göra det över det lokala nätverket likaväl som över internet. Då får man så klart ange var den andra datorn finns. (Kolla på nätet hur man gör.)

rsync1 

Nu ska jag förklara: rsync är terminalprogrammet. Sen kommer -av som är växlarna. Därefter har vi oct/ och det är källan, eller innehållet vi ska kopiera. Och sist har vi oct2018 vilket är destinationen för det vi kopierar från katalogen oct/.

Den uppmärksamme noterar att bakom katalogen oct/ har vi ett framåtstreck. Det gör att rsync inte skapar en katalog med det namnet i destinationskatalogen oct2018. Hade vi inte haft ett framåtstreck hade rsync skapat katalogen oct i katalogen oct2018, så här skulle det ha sett ut då: oct2018/oct/.

Den första växeln -a betyder att alla fil- och katalogrättigheter följer med till det nya stället, och även lite annat som tidsstämplar. Den växeln tar också med alla underliggande kataloger inkluderat filer i oct-katalogen. Växeln -v syftar på engelskans verbose, eller pratig, och då matar rsync ut en del fakta i terminalen, som till exempel vilka filer och kataloger den har kopierat. På bilden ser vi att rsync också skapade destinationskatalogen: created directory oct2018 och det får vi alltså reda på tack vare växeln -v. Slutligen har vi destinationskatalogen som heter oct2018. En fiffig effekt är att katalogen skapas om den inte redan finns, och den skapas inte om den redan finns.

Om vi ska göra det här över internet bör vi köra via ssh. Det innebär att varken lösenord eller innehållet i den fil som ska föras över kan läsas av obehörga.

# rsync -avzhe ssh user@110.xxx.xx.120:/home/ingos/backup/tikiwiki/tiki-19.0.tar.gz ./

Det här går förstås att använda för att göra backup över internet. Gör det till ett så kallat cronjob så kan du göra det automatiskt.