CMYK:a Inkscape-fil

Inkscape klarar inte självt av att förbereda ett dokument för tryckning genom att konvertera färgskalan från rgb till cmyk. Här ska jag tala om två sätt. Ena sättet är att använda sig av Scribus. När vektor-filen ska sparas går du till Arkiv - Spara som. Använd dig sedan av "Scribus CMYK PDF" som du ser blåmarkerat på skärmdumpen.

savepdfscribus 

Om du hellre vill göra om till cmyk i terminalen, till exempel på grund av att du inte har Scribus installerat, har du kommandot här:

# gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -dNOCACHE -sDEVICE=pdfwrite -dAutoRotatePages=/None -sColorConversionStrategy=CMYK -dProcessColorModel=/DeviceCMYK -sOutputFile=document_cmyk.pdf document-rgb.svg

Sista parametern preciserar vilken fil som ska göras om och näst sista talar om vad den ska heta efter omgörningen.

Föregående sida: Hantera bokning i Wordpress Nästa sida: Guider inom nätverk