Ändra lösenord för Prestashops adminkonto

Logga in i databasen för Prestashop
mysql -u prestaadmin -p password
UPDATE
employee SET passwd = md5(<_COOKIE_KEY_ value><yourNewPassword>) WHERE email =<youremailaddress>”;
quit;
Ett enklare sätt är förstås att använda "Glömt lösenord"-funktionen på admininloggningssidan. Men då får du inte ett eget valt lösenord utan en svår-kom-ihåg siffer- och bokstavsvariant.