Gör en databasbackupp

# mysqldump -u användare -p databasnamn > databasnamn.sql

Det är en fördel att ange datum på backuppfilen. Så här ser det ut.

# mysqldump -u användare -p databasnamn > databasnamn_03082016.sql

Det här betyder att backuppen på databasen togs den 3 augusti 2016. Om databasen behöver återställas kör man följande kommando.

# mysql -u användare -p databasnamn < databasnamn_03082016.sql

Du kommer att tillfrågas användarnamn och lösenord så ha dem tillgängliga.
När du ska flytta databasen till ett annat ställe loggar du in och gör en databas.
Sen loggar du och kör kommandot som tidigare angavs. Kom ihåg att använda rätt databasnamn.

# mysql -u användare -p nydatabas < databasnamn_03082016.sql
Föregående sida: Databaser Nästa sida: Visa alla databasanvändare i Mariadb