Curl behöver openssl

Curl fungerar inte med NSS om man ska använda den som ftp-klient för att ansluta till en vsftp-server som ska köra krypterad trafik. Däremot går det bra att ansluta när Curl använder sig av Openssl-biblioteket i stället. Jag upptäckte problemet när jag försökte ansluta till min vsftp-server från Fedora 23. Det gick inte. Däremot gick det bra när jag anslöt från Lubuntu. Den använder Openssl för att ansluta krypterat. Den första skärmdumpen visar att anslutningen misslyckades, och att curl använder sig av nss.

Från Ubuntu går det bättre. Och curl --version visar att openssl används och då går det bra. Om det sen beror på att jag ska ange andra växlar när man kör curl med nss, vet jag inte. Har inte fördjupat mig i det. Men uppenbarligen fungerar det att ansluta från Ubuntu men inte från Fedora.

Bra-att-känna-till-kommandon i Curl

Lista filer på ftp-servern

curl --ftp-ssl --insecure --user username:passwd ftp://ftp.example.com

Ladda en fil till fpt-servern

curl --ftp-ssl --insecure --user username:passwd -T test_file.txt ftp://ftp.example.com

Ladda hem en fil från ftp-servern

curl --ftp-ssl --insecure --user username:passwd ftp://ftp.example.com/test_file.txt

Ta bort en fil på ftp-servern

curl --ftp-ssl --insecure --user username:passwd -X "DELE test_file.txt" ftp://ftp.example.com
 
Ange certifikatet på servern och lista filerna
curl --tlsv1 -v -k --cacert /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem --ftp-ssl ftp://username:passwd@ftp.example.com
:21
Föregående sida: Blockera attacker Nästa sida: Slipp spamstämpel