Installera enklaste dns-tjänsten

I Linux (och Windows också) finns den enklaste formen av dns-tjänt i form av filen hosts. Där kan man skriva in ip-adressen för en dator följt av datornamnet. Ett exempel är en dator som vi har valt att ange så här i hosts-filen: laptop.local 192.168.0.2. När du skriver laptop.local i adressfältet för webbläsaren och trycker enter så kommer du till den datorn, ja förutsatt att det finns en webbserver med hemsida där förstås.

Nackdelen är att om nätverket växer så blir det rätt mycket att skriva in i varje dators hosts-fil. Och hur ska man göra med surfplattor och mobiltelefoner? Har de enheterna hosts-filer? Nej, inte några som du kan nå enkelt i alla fall! Då är det bättre att ha en enda dator som alla enheter på nätverket går till för att hitta varandra.

Därför väljer vi den näst enklaste, nämligen dnsmasq. Den finns i Linux-datorer, men också i olika router-operativ, t ex DD-WRT och Openwrt. Jag ska försöka ge ett exempel på hur man lägger upp det i DD-WRT. Det första vi ska göra är att redigera hosts-filen i vår router. Den finns i /etc/hosts om du ska nå den från terminalen. Jag väljer att använda det grafiska gränssnittet för att göra ändringar. Gå till sidan Services - Services på DD-WRT. Det kan givetvis vara olika från version till version på DD-WRT. Men här skriver du in mac-adressen på den dator som ska vara med och namn, ipadress och hur länge uppgiften ska behållas; 3600 minuter kan rekommenderas.

 

Sen kan man skriva in domännamnet på ens lokala nätverk. Förut ansågs det helt förkastligt att på det lokala nätverket ange ett domännamn som var för externt bruk. Det skulle antingen heta .local eller .lan. Vår laptop skulle alltså heta laptop.lan eller laptop.local.  Precis ovanför fälten där statiska adresser anges kan vi skriva in domännamnet. Jag har valt ingos.se som ni ser.

 

Vår dns-server kan också fungera som dhcp-server. Det gör den otroligt användbar. I DD-WRT skriver vi in adressomfång vi önskar ge klienterna. Som ni ser nedan får de som inte har en fast adress i det lokala nätverket adresser mellan 10.0.1.100 och 10.0.1.149

För den som behöver reverse-dns lägger man till en rad i Services -Services - Additional DNSMasq Options 

ptr-record=datornamn,ipadress Eller som bilden nedan visar, och då kan man ha flera genom att sätta en på varje rad:

ptr-record=ftpserver,192.168.0.3

ptr-record=nfsserver,192.168.0.4

Här ser vi vad som är ibockat för att det ska fungera. Vad expand-hosts exakt betyder är jag osäker på. Men troligen menas det att om man har fyllt i Lan Domain, i det här fallet med ingos.se och sedan bara anger datornamn, som t ex kvm, så fyller dnsmasq på med domännamet så att det fullständiga domännamnet blir kvm.ingos.se. Däremot blir det fel med de andra som t ex mail.ingos.se. Med expand-hosts blir det mail.ingos.se.ingos.se Jag har dock inte provat det eftersom det fungerar för mig

 

Föregående sida: Guider inom nätverk Nästa sida: Konfigurera openvswitch på KVM