Verktyg vid felsökning i Ovirt

Det finns många användbara terminal-verktyg för Ovirt. En svårighet är att känna till dem, en annan att hantera dem. För att kunna konfigurera brandväggen kan man använda engine-config. Först visar jag hur det kan användas för att visa nycklarna som kan ändras i brandväggen. Här ser vi vilka de är (två) och det andra kommandot visar hur man kan visa inställningarna i brandväggsnyckeln.

engine-config1

Vid ett tillfälle när jag skulle installera en host i Ovirt-engine gick det bra. Däremot gick den andra hosten (eller noden) inte in. Det berodde faktiskt på ett så underligt fel som att Dell inte gav ett unikt UUID. Och när Ovirt-engine upptäckte det vägrade den givetvis att installera. Ovirt läser UUID från systemets DMI-data.

ssh-failed

Hur ska man komma runt problemet då? Kolla först vad du har för UUID i de båda maskinerna och se att de är likadana.

# more /etc/vdsm/vdsm.id

Skapa sedan ett slumpmässigt UUID och pipa in det i filen vdsm.id.

# cat /proc/sys/kernel/random/uuid > /etc/vdsm/vdsm.id

Du kan titta på det igen och försäkra dig om att de är olika. Nu kan du testa att installera den andra hosten igen. Och förhoppningsvis ser det ut så här i loggarna.

succeed-install-host

Värden (el. hosten) kan hamna i non-responsive läge när den installeras. Då kan det vara brandväggen som inte har alla nödvändiga portar öppna. De här brandväggskommandona behövde jag köra för att värden skulle komma i statusläge up.

host-nonresponsive2 

Då gick det bra och såg ut så här i Ovirt-engine (webbhanteringssystemet).

host-nonresponsive1

Om allt fungerar ska man dock köra alla kommandon igen med den skillnaden att man lägger till växeln --permanent i slutet. Gör man inte det kommer brandväggen att vara som förut när man startar om servern. Sist kan man ju lista brandväggen för att se om allt är på sin plats. Här ser man dock inte att portarna är öppna även efter omstart av servern. Men om det fungerar ser man ju efter en omstart.

host-nonresponsive3