Innan du säljer Windows-pc

Gör detta innan du säljer din Windows-dator
Gör en säkerhetskopiering. 
Start​ > Inställningar  > Uppdatering och Säkerhet  > Säkerhetskopiering > Lägg till enhet, och välj en extern hårddisk som du anslutit, till exempel usb-disk.
När du är klar går du till Start​  > Inställningar  > Uppdateringar och Säkerhet  > Återställning.
Under Återställ den här datorn, väljer du Kom igång, och följer sedan instruktionerna. Genom att återställa ska alla dina filer, inställningar och program tas bort, och sen återinstalleras Windows för den nya ägaren.

Nästa steg är att ta bort datorn (enheten) från ditt Microsoft-konto

Gå till https://account.microsoft.com/devices, logga in och hitta din enhet som du ska ta bort
Välj den och klicka sedan på Info & support
Där hittar du Remove this device (om det står på engelska som för mig) More actions > Remove.
Kontrollera enhetens detaljer, klicka i rutan: I'm ready to remove this device, och sen Remove.
Du kan därefter avlänka enheten från Microsoft-kontot:

Logga in till Microsoft-kontot igen på https://account.microsoft.com/devices.
Hitta enheten som du vill ta bort och välj Unlink.
Kontrollera enhetens detaljer för att säkerstställa att det är rätt enhet (förutsatt att du har flera enheter, och välj Unlink.