Tillåt root att köra Unetbootin

För att kunna använda Unetbootin på Fedora 25 (säkerligen andra versioner också) för att göra startbara usb-minnen på vilken man kör något live-operativsystem måste man göra en workaround. Utan denna workaround blir det inte möjligt att skapa ett sådant usb-minne.

Kör dessa kommandon som vanlig användare. Då ska Unetbootin hoppa i gång och då med rättigheter till usb-minnet.

$ xhost local:root
non-network local connections being added to access control list

Sen ska det bara vara att köra Unetbootin
$ sudo QT_X11_NO_MITSHM=1 /usr/bin/unetbootin
Det förutsätter förstås att du har ordnat med att du som vanlig användare ingår i /etc/sudo-filen

Det fungerade som ni ser. I det här fallet kommer usb-minnet fram som /dev/sdd1. När man körde Unetbootin som vanlig användare hade denne inte rättigheter till de olika hårddiskarna, däribland inbegripet usb-minnen, och därav bekymret med att minnet aldrig dök upp.