Klona Windows hårddisk

När man vill byta till en snabbare hårddisk i Windows är det enklast att föra över allt till den nya hårddisken, i stället för att installera om allt. Med allt menas operativsystem, filer och program. Ibland kan det dock vara svårt att få hårddisken startduglig. Visserligen finns det flera program som ska klara detta. Du behöver troligen också en usb till sata-adapter och koppla in den hårddisk som Windows ska klonas till. Vi ska dock göra detta i Linux.

Det första vi behöver är en live-usb, fast det kan också gå med en live-dvd. I den här korta guiden går jag inte in på exakt hur det låter sig göras. Men jag ska nämna två ting som måste genomföras. Det första är att hitta en distribution som går att föra över till en live-usb. Jag valde Fedora. Men det finns givetvis många andra distributioner, som till exempel systemrescuecd.

Det andra är att se till att datorn kan starta från en live-usb. Det kan vara knepigt då Windows låter sig startas av antingen det äldre boot legacy, eller på nyare maskiner secure boot (kan heta lite olika). Ta reda på vilket din dator använder. För allt detta finns det många guider på nätet.

När du har kommit så långt att du kan starta din dator från ett Linux live-usb-system ska vi gå vidare.

Öppna terminalen och ta reda på vilka hårddiskar din dator har genom att köra följande kommando:

# fdisk -l

Kommandot ska tala om vilken disk som du för närvarande använder, och vilken disk som du ska klona till. 

klona1

Här syns Windows-disken som ska klonas. Har du stoppat i en hårddisk som det ska klonas till kommer den också att synas. En varning är på sin plats. Det gäller verkligen att hålla koll på varifrån man ska klona till vart man ska klona. Handledningen för ddrescue avråder från att ha hårddisken monterad. Det gäller för diskar som kan ändras genom att de är i bruk. Ska du klona från en disk som inte används till en disk som inte heller används behöver man inte avmontera. Men rådet är att ändå avmontera för säkerhets skull. Kontrollera noggrant vilka diskar som är involverade och avmontera dessa. Sen är det dags för kloningen. 

Själva kommandot ser ut så här:

# ddrescue /dev/sdc /dev/sdd --force

Programmet heter ddrescue och klonar från /dev/sdc till /dev/sdd. Sista växeln är självförklarande, dvs --force.

 Sen är det bara att skruva ur den gamla hårddisken och stoppa i den nya. Går allt bra startar datorn. Mycket kan gå fel och jag har bara tagit fram det absolut grundläggande. Den här guiden ska bara ge en vink om hur det går till. För mig gick det bra. Men vid problem är det bara att ge sig på det igen och ta hjälp av t ex internet. Ett tips jag fått är att ta bort WinRE-partitionerna om Windows inte startar vid första försöket och sen prova att starta igen. Det har jag provat och det har fungerat. Använd fdisk i terminalen för att ta bort partitioner. Jag ger några ledtrådar över hur det går till.

# fdisk -l Används för att ta reda på vilken disk det gäller. Starta fdisk på den disk du ska bearbeta.

# fdisk /dev/sdc Och sedan använder du d för att kunna ta bort en partition. Glöm inte att skriva w och trycka enter. Betyder att du skriver (w som i write) in, eller sparar ändringarna.

klona2

När du startar om Windows bör den starta - förhoppningsvis.