Installera openvswitch på Centos 7

1. Installera nödvändiga paket. (Allt detta görs i terminalen. Vet du inte vad det är så behöver du läsa på och öva. Det är en viss tröskel, inte alltför lätt, att komma över. Men det går om viljan finns.)
yum -y install wget openssl-devel make python-devel kernel-devel kernel-debug-devel
Nästa steg är att installera utvecklingsverktyg för att kunna bygga rpm-paket. Eftersom openvswitch inte finns i paketförråden hos Centos 7 måste vi installera manuellt, eller från källkod. I gengäld får vi den senaste versionen och lär oss också hur man gör. Hade vi däremot haft Fedora hade vi kunnat installera Openvswitch med kommandot dnf install openvswitch.
yum groupinstall "Development Tools"
2. En idé som vissa förespråkar är att lägga till en användare som kan se filen och katalogen, men det är upp till dig.
adduser ovs
su - ovs
3. Nu ska vi hämta filen med wget och sedan packa upp den. Vid tiden för denna installation var version 2.4.0 den senaste. Men gå till http://openvswitch.org/releases/ så ser du vilken som är den senaste om du absolut vill ha
den.
mkdir -p ~/rpmbuild/SOURCES
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.4.0.tar.gz
cp openvswitch-2.4.0.tar.gz ~/rpmbuild/SOURCES/
tar xfz openvswitch-2.4.0.tar.gz
4. Installationsfilen behöver ändras med kommandot sed.
sed 's/openvswitch-kmod, //g' openvswitch-2.4.0/rhel/openvswitch.spec > openvswitch-2.4.0/rhel/openvswitch_no_kmod.spec

 

5. Nu är det dags att bygga rpm-filen, vilket tar en stund. För mig på mindator tog det drygt fem minuter. Sen kan man givetvis köra den utan kontroll men jag väljer att inte ta med --nocheck.
rpmbuild -bb --nocheck ~/openvswitch-2.4.0/rhel/openvswitch_no_kmod.spec
exit
6. Installera rpm-paketet. Kom ihåg att du först måste byta till root-användaren.
yum localinstall /home/ovs/rpmbuild/RPMS/x86_64/openvswitch-2.4.0-1.x86_64.rpm
7. Check that the command-line tools are ready
ovs-vsctl -V

 

8. Om du använder Selinux i aktivt läge och föröker starta tjänsten kommer den att protestera högljutt. Denkommer också att spotta ur sig vad den inte är nöjd. Vänligen använd följande steg för att lösa problemet. Det fungerade för mig i alla fall.
yum install policycoreutils-python
mkdir /etc/openvswitch
semanage fcontext -a -t openvswitch_rw_t "/etc/openvswitch(/.*)?"
restorecon -Rv /etc/openvswitch
9. Starta OpenvSwitch
/etc/init.d/openvswitch start
Och så kollar vi att det fungerar.

Image