Squirrelmail listar inte mappar

Squirrelmail listar inte epostmapparna efter uppgradering från PHP 7.0 till 7.1/7.2.
Problemet kan lösas genom att ändra i filen imap_general.php som finns under functions (t ex /usr/local/share/squirrelmail/functions/imap_general.php) På rad 413 ändrar man från $aResponse = ''; till $aResponse = array(); och det ska det vara det enda för att få det att fungera.

Föregående sida: Enkel synkning med rsync Nästa sida: Omvandla till text