Installera Openwrt

Först måste du ha en Banana PI-R1-router. De finns att beställa på många platser. Själv köpte jag min på reicheldt.de och med en plastlåda. Den är dock inget jag rekommenderar. Den var spröd och gick sönder lätt vid slag. Dessutom hade den ett ganska tätt hölje och jag misstänker att det kan bli varmt inne i den.
Nåväl, vi går vidare. Du behöver ett microsdhc-kort. Jag köpte ett klass-10 Adata-kort på 8GB för 42 :-.
Sen laddade jag hem en systemavbild från den här adressen: https://drive.google.com/folderview?id=0BzpPhtR2CRiIfkE1ZmNsRk5EWUg3M1c3RFg1Mnp2eFkwTzFZVkNGNUtGMkFGcFM5bW9pRWM&usp=sharing Nu kan ju en sådan adress ändras och det kommer säkert nyare versioner, men det var den jag använde i alla fall.
Sen packade jag upp den så här:
home:@ gunzip openwrt-V1.0-stable-sunxi-Lamobo_R1-sdcard-vfat-ext4.img.gz
Därefter ska den över till micro-kortet. Plugga in den i datorn. Jag kör Fedora och kunde kolla vilken enhetsbeteckning den fick genom att köra följande kommando:

Image

Vid det vitmarkerade kan du se att kortet fick /dev/sdc1 som beteckning.
Och då är det bara att köra ett dd-kommando för att få över avbilden till kortet. Det finns givetvis andra sätt men så här gör jag.
home:@ dd if=openwrt-V1.0-stable-sunxi-Lamobo_R1-sdcard-vfat-ext4.img of=/dev/sdX bs=1MB
Okej, det fugnerade inte alls. Då fick jag vända mig till Windoze. Först formaterade jag med ett program som heter SDFormatter. Se till att ha Quick format och Format size adjustment på On. När det är klart använder du WINDSIKIMAGER för att föra över avbilden till usb-kortet (mikrosdhc-kortet för att vara exakt).
Den här avbilden gav routern ip-adressen 192.168.1.1. Logga in via webbläsare på http://192.168.1.1 och konfigurera den. Det första du omdeds göra är att sätt ett rootlösenord. Detta förutsätter att du vet hur man ger ens dator en ip-adress som är i samma subnät, t ex 192.168.1.2. Då ska du kunna logga in om du har kopplat en kabel till routern. Men ta in wan-porten som är den längst till höger. Ta en av de andra fyra.
Jag installerade också två paket: mwan3 och luci-app-mwan3 för att ha två statiska ip-adresser til routern. Jag kämpar fortfarande med dem - få se om det går att få till det då jag bara har en wanport på min router. Efter att ha läst på ytterligare förefaller det som att det inte går att ha dubbla wan på Openwrt så länge som wan-adresserna tillhör samma nät, dvs ingår i samma undernätverk. Men om man har två olika isp-leverantörer ska det gå, men då måste man troligen ha en switch inkopplad först som kan konfigureras med olika vlan. Men jag jan ha fel. Jag lär återkomma till ämnet. Men på dd-wrt går det när man använder iptables. Så troligen går det att göra samma sak på Openwrt med iptables.