Ta bort tabeller ur databasen

Ibland kanske man vill behålla själva databasen men ta bort alla tabeller, och sen återinstallera dem. Det ska vi lära oss nu. Vi använder Mariadb i vårt exempel. Logga in i databasen. 

# mysql -u root -p Ange lösenord

> drop database opencart;

> create database opencart;

> GRANT ALL PRIVILEGES ON opencart.* TO användare@localhost IDENTIFIED BY 'nåtlösenord';

> exit;

Det är det enklaste sättet. Sen går det givetvis att ta tabell för tabell, och till och med ha ett skript som gör jobbet. Här är ett exempel:

#!/bin/bash
MUSER="$1"
MPASS="$2"
MDB="$3"

# Finn sökvägarna
MYSQL=$(which mysql)
AWK=$(which awk)
GREP=$(which grep)

if [ $# -ne 3 ]
then
echo "Usage: $0 0 0 0"
echo "Drops all tables from a MySQL"
exit 1
fi

TABLES=$($MYSQL -u $MUSER -p$MPASS $MDB -e 'show tables' | $AWK '{ print $1}' | $GREP -v '^Tables' )

for t in $TABLES
do
echo "Deleting $t table from $MDB database..."
$MYSQL -u $MUSER -p$MPASS $MDB -e "drop table $t"
done

Men här gäller det att använda skriptet med förstånd så att inte fel databastabeller tas bort.

Föregående sida: Återställ förlorat lösenord Nästa sida: Börja med postgresql