Lösning för export- import-fel Tkiwiki

Om du får problem med att exportera eller importera kalkylark i Tikiwiki (du möts av en vit sida när du försöker) kan en lösning finnas här:

Redigera i lib/sheet/grid.php på rad 934 genom att lägga till följande (i fet stil)

FÖRE:   function __construct($fileInfo, $inputEncoding = '', $outputEncoding = ''

EFTER: function __construct($fileInfo = "php://stdout", $inputEncoding = '', $outputEncoding = ''

Kolla också att php://stdout finns med på rad 847