Linux-verktyg för nätverk

Ett vanligt verktyg för att få reda på varför en site krånglar är nslookup. För att få reda på om ip-adressen är rätt och att informationen finns i dns-servrarna kör man nsloolup så här:

# nslookup www.siten.se  Svaret från kommandot anger vilken dns-server den har frågat, vilken ip-adress den har och sen upprepas sitens namn och dess ip-adress; om allt gått bra förstås. Om det inte fungerar måste det vara något fel med dns:en.

Det går att ange vilken dns-server du ska fråga genom att ange den sist.

# nslookup www.siten.se 8.8.4.4 Nu ställs frågan av nslookup till en av Googles dns:er (8.8.4.4)  

För att kolla om reverse dns fungerar kan man använda dig eller host.

# dig -x ipnummer

Eller

# dig ptr ipnummer-baklänges.in-addr-arpa

Och då inte helt baklänges utan nummer-grupperna i baklängesordning. T ex om ipadressen är 10.20.30.40 så blir det dig ptr 40.30.20.10.in-addr-arpa och svaret ska då bli ens domännamn om reverse dns fungerar. Eller så kan man använda kommandot host också.

# host ipnummer

# gethostip siteadress Används för att få reda på ip-adressen för en site; t ex gethostip www.siten.se

För att få reda på sitens ip-nummer går ping också att använda; fungerar för det mesta.

# ping ingos.se Och om inte pingen är blockerad kommer ip-adressen fram. Eller använd gethostip

# dig +nocmd -x mail.ingos.se +noadditional +noquestion +nocomments +nocmd +nostats @8.8.4.4

Ibland behöver man veta vilket program som är anslutet till en viss port. Använd lsof på det här viset för det ändamålet.

# lsof -i :443

I ovanstående exempel får vi reda på om någon process använder sig av port 443, och i så fall vilken process. Genom att lägga till en växel får du bara processnumrena.

# lsof -ti :443