Visa alla databasanvändare i Mariadb

Ibland behöver man se alla dtabasanvändare, och kanske ta bort användarkonton.

MariaDB [(none)]> select host, user, password from mysql.user;

Och då får man inte så mycket information. Men du kanske vill se vilka har hand om de olika databaserna.

MariaDB [(none)]> select user from mysql.db where db='databasnamnet';

Ta bort en användare, men kontrollera först vilka användare som finns

MariaDB [(none)]> select user, host from mysql.user;

Ta bort sedan med följande kommando

MariaDB [(none)]> drop user 'användare'@'localhost';